Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.12.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.12.2021 

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.11.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 31.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.10.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.09.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 31.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.08.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 31.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.07.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.06.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 31.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.05.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.04.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 31.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.03.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 27.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 23.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 21.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 12.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.02.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 31.01.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.01.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 28.01.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 26.01.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 25.01.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 24.01.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 22.01.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 20.01.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 19.01.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.01.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.01.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.01.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.01.2021

Incidenta COVID-19 in județul Galați, 14.01.2021

Incidenta COVID-19 in județul Galați, 13.01.2021

Incidenta COVID-19 in județul Galați, 12.01.2021

Incidenta COVID-19 in județul Galați, 11.01.2021

Incidenta COVID-19 in județul Galați, 10.01.2021

Incidenta COVID-19 in județul Galați, 09.01.2021

Incidenta COVID-19 in județul Galați, 08.01.2021

Incidenta COVID-19 in județul Galați, 07.01.2021

Incidenta COVID-19 in județul Galați, 06.01.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 04.01.2021

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 03.01.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.01.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.01.2021

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 31.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 30.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 29.12.2020

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 28.12.2020

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 27.12.2020

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 26.12.2020

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 25.12.2020

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 24.12.2020

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 23.12.2020

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 22.12.2020

Incidenta COVID 19 In judetul Galati, 21.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 18.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 17.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 16.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 15.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 14.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 13.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 11.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 10.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 09.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 08.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 07.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 06.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 05.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 03.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 02.12.2020

Incidenta COVID 19 in judetul Galati, 01.12.2020