ANUNȚ


pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe
post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

Ministerul Sănătății organizează concurs de admitere în rezidențiat pe
post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la
data de 20 noiembrie 2022. Concursul se desfășoară în centrele universitare:
București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Unitățile și specialitățile pentru care se organizează rezidențiat pe post
sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății.
Cifra de școlarizare pe domenii și specialități este aprobată prin ordin al
ministrului sănătății.


Numărul de locuri și posturi pe domenii și specialități este stabilit defalcat pe
centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultăți de medicină,
medicină dentară și farmacie, în funcție de capacitățile de pregătire pe specialități
ale acestora, de către Ministerul Sănătății și Grupul Universităților de Medicină
și Farmacie din România și sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății.


Documente Necesare:

Metodologie Monitorul Oficial

Publicatie concurs

Cerere

Cerere Editabil

Lista locuri

Lista posturi

Unitatile care elibereaza certificatul medical