DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI GALAŢI, institutie cu personalitate juridică, a fost înfiinţată prin reorganizarea Autorităţii de Sănătate Publică în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 227/2008.

Membrii comitetului director:
Director Executiv – Ec. Monica DĂNĂILĂ
Director Executiv Adj. Economic - -


Program audienţe: Director Executiv - Ec. Monica DĂNĂILĂ
Marţi 12:00 – 14:00
Joi 12:00 – 14:00

Activităţi pe scurt:

  • Identifică principalele probleme de sănătate publică şi alocă fonduri şi resurse umane pentru rezolvarea lor;
  • Evaluează starea de sănătate a populaţiei din teritoriul arondat, participă la elaborarea Raportului stării de sănătate şi a nevoilor de servicii de sănătate;
  • Implementează strategii de dezvoltare ale sistemului de sănătate;
  • Implementează programe de sănătate;
  • Colaborează cu alte instituţii descentralizate şi organizaţii neguvernamentale.

Lista prestatorilor de servicii funerare autorizati