Evaluare factori de risc din mediu
ANUNŢ
Informăm persoanele interesate că analiza la materiile fecale, coprocultura, nu se mai efectuază la D.S.P.J. GALAŢI - SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI PROGRAME, sediul din str. Traian nr.19, aceasta se realizează la Laboratorul de Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică din cadrul D.S.P.J. GALAŢI - CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ, sediu situat în str. Roşiori nr.2, alături de o serie de alte analize. Anexăm Lista oficială de analize.

Descarca: aici.
 
Lista oficiala de analize
Descarca: LISTA OFICIALA DE ANALIZE
 
Igiena Mediului

Localitati in judetul Galati -65- din care 43 au sisteme centralizate de alimentare cu apa.

Statii de apa 70

- urban -7
- rural-63

Monitorizare apa potabila la nivelul judetului Galati in anul 2010:

- numar probe apa recoltate

- retea urban-2372
- retea rural -3851

-unitati de productie alimentare- 346

- fantani- 833

- total de 343756 locuitori din mediul urban- racordati la sistemele centralizate de alimentare cu apa un numar de 301872 locuitori, reprezentand 87.2%.

- total de 265642 locuitori din mediul rural sunt racordati la sistemele centralizate de alimentare cu apa un numar de 80914 locuitori, reprezentand 30.46%.

fântâni cu apã potabilã judetului Galati exista - 14177 spatiul privat

- 3733 in spatiu public.

I. Activitate

Avizare autorizare

- unitati de asistenta sociala

- unitati de infrumusetare

- alimentari cu apa

- locuinte, anexe agricole

- unitati de comert

- unitati de cult, cimitire

Legislatie: Ordinul M S 536/1997; Ordinul MS 1030/2009; Ordinul MS 118/N7/1997, Ordinul MS.1136/2007, Legea 458/2002, Legea 311/2004, HG 974/2004, HG 930/2005, HG 188/ 2002.

II. Determinari factori de mediu

Pentru factorul de mediu aer: 90 lei RON

Conform Ordinului MAPM nr.462/1993 - Conditii de calitate privind protectia atmosferei si Legea nr.655/2001 pentru aprobarea OUG nr.243/2000 privind protectia atmosferei.

- SO2 - 23 lei RON

- NO2 - 23 lei RON

- CO - 25 lei RON

- Pulberi - 19 lei RON

Apa reziduala (conf H. G 188/2002)

RECEPTOR NATURAL - DUNARE - SIRET -PRUT

NR.

CRT.

PARAMETRI CHIMICI SI INDICATORI CF.HG 188/2002 MODIFICATA SI COMPLETATA DE HG 352/2005

INDICATOR

CMA

PRET/LEI

1

pH

6,5-8,5

6,0

2

Materie in suspensie, mg/l

35(60)

25,0

3

Consumul chimic de oxigen (CCO-Cr) mgO2/l

125

15

4

Consumul biochimic de oxygen (CBO5) mgO2/l

25

19,0

5

Azot amoniacal (NH4+), mg/l

2,0 (3,0)

19,0

6

Azotati (NO3-), mg/l

25,0(37,0)

25,0

7

Azotiti (NO2-), mg/l

1,0(2,0)

14,0

8

Sulfuri si hydrogen sulfurat (S2-), mg/l

0,5

25,0

9

Sulfiti (SO32-), mg/l

11,0

13,0

10

Sulfati (SO42-), mg/l

600,0

19,0

11

Detergenti sintetici biodegradabili, mg/l

0,5

25,0

12

Clor rezidual liber, (Cl2)mg/l

0,2

14,0

13

Cloruri, mg/l

500

21,0

14

Reziduu filtrabil la 1050C, mg/l

2000

25,0

15

Fier ionic total, mg/l

0,5

25,0

RECEPTOR - RETEA CANALIZARE ORAS

NR.

CRT.

PARAMETRI CHIMICI SI INDICATORI CF.HG 188/2002 MODIFICATA SI COMPLETATA DE HG 352/2005

INDICATOR

CMA

PRET/LEI

1

pH

6,5-8,5

6,0

2

Materie in suspensie, mg/l

350

25,0

3

Consumul chimic de oxigen (CCO-Cr) mgO2/l

500

15

4

Consumul biochimic de oxygen (CBO5) mgO2/l

300

19,0

5

Azot amoniacal (NH4+), mg/l

30

19,0

6

Sulfuri si hydrogen sulfurat (S2-), mg/l

1,0

25,0

7

Detergenti sintetici biodegradabili, mg/l

25

25,0

8

Sulfiti (SO32-), mg/l

2,0

13,0

9

Sulfati (SO42-), mg/l

600,0

19,0

10

Clor rezidual liber, (Cl2)mg/l

0,5

14,0

Zgomot-63 lei RON

CONFORM METODOLOGIEI SUPRAVEGHERII HABITATULUI URBAN, ORDINUL MINISTERULUI SANATATII NR.536/1997 SI STAS - 10.009-1988.

Apa potabila (conf anexe 1-8 H.G 975/2004)-atasam lista oficiala

 


 

Situatia platilor zilnice

 
facebook-dsp-galati

Ministerul Sanatatii
www.ms.gov.ro

Guvernul Romaniei
http://www.guv.ro/

Casa de Asigurari de Sanatate GALATI
www.cnas.ro/casgl/

Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania (CFMR)
www.cfmr.ro/

e-Medic
http://www.emedic.ro/

Organizatia Mondiala a Sanatatii
http://www.who.int/en/

Apel unic pentru situatii de urgenta 112